Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa – jakie zmiany wprowadzić?

Współczesny świat generuje wiele problemów oraz niecodziennych wyzwań, z którymi zmagają się początkujący, jak i profesjonalni przedsiębiorcy. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, że istnieje wiele sposobów na usprawnienie działania firmy? Odpowiednia strategia oraz wdrożenie zmian może korzystnie wpłynąć na pracę! A jakie działania przyczyniają się do lepszego funkcjonowania firmy?

Diagram Ishikawy

Diagramem rybich ości lub drzewa błędów. Jest on używany w celu zilustrowania związków przyczynowo-skutkowych. Jego idea pozwala dostrzec złożoność problemów, kiedy to nie można określić potencjalnej przyczyny problemu. Uznaje się, że jest to narzędzie nadające się idealnie do powtarzających się problemów z jakością produktów lub usług.

Kaizen

Japońska praktyka i sztuka zarządzania, którą coraz więcej firm wdraża w swoje codzienne funkcjonowanie. Opiera się na teorii, że czas bez doskonalenia siebie lub filmy można uznać za stracony. Poprzez liczne założenia oraz działania uświadamia nam, że tylko usprawnienia oraz wspólna praca może zwiększyć jakość pracy. Oznacza to, że w firmie wprowadza się udoskonalenia oraz wykorzystuje wiedzę wszystkich pracowników.

Lean Management

Inaczej “lean”, czyli jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, która rozwijała się na podstawie zasad i narzędzi systemu produkcyjnego Toyota. Opiera się ona na założeniach optymalizujących procesy pracy. Zakłada ona eliminowanie marnotrawstwa oraz redukowanie strat pojawiających się przy procesie produkcji poprzez zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta. Skupia się także na procesie powolnego, ale ciągłego rozwoju.

Poka Yoke

Inaczej – zapobieganie błędom. Oznacza to, że Poka Yoke to wszelkie działania, które mają nie dopuścić do powstawania błędów wpływających na funkcjonowanie firmy w czasie pracy. Oprócz tego przyczynia się do którego czasu pracy szkolenia pracowników, zminimalizowaniem liczby braków czy eliminacją procesów związanych z kontrolą jakości.

Outsourcing

Skrót z ang. outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zewnętrznych źródeł. Najogólniej mówić, outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej. W ten sposób my możemy zająć się ważniejszymi sprawami lub nie inwestować w mało opłacalne działy przedsiębiorstwa.

Dobrze działająca firma przynosi satysfakcję przedsiębiorcy oraz zysk. Aby pokonać liczne problemy, jakie na pewno spotkamy na swej drodze, warto już dziś dokładniej zapoznać się z proponowanymi działaniami usprawniającymi firmę!